Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Przy parafii działa Szkolne Koło Caritas nr 93 powstałe w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach. SKC to forma zaangażowania młodzieży w działania wolontaryjne i charytatywne podnajmowane na rzecz osób potrzebujących. Działacze SKC w czasie roku szkolnego podejmują różne formy aktywności: uczestniczą w zbiórkach ofiar ( „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach „Dnia Papieskiego”, „Kościół w potrzebie”), przygotowują kartki świąteczne dla osób samotnych i chorych, pomagają parafii w przyjęciu pielgrzymów oraz w organizacji wspólnych ze szkołą inicjatyw pomocowych  na rzecz wspólnoty lokalnej. Grupa objęta jest także troską duszpasterską – każdy nowy rok działalności rozpoczyna wspólną modlitwą różańcową. Młodzież uczestniczy w nabożeństwach oraz angażuje się w sierpniową asystę procesyjną.

Obecnie do SKC należy 30 uczniów z klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Opiekę nad SKC sprawuje p. katechetka Iwona Kondela.