Schola DoMiSol

Schola DoMiSol

Od 1979 r. przy parafii nieprzerwanie działa schola dziecięca, która od roku 2000 nosi nazwę „Chór szkolno-parafialny DoMiSol”. Do grupy należą dziewczęta z klas od 3 do 8 szkoły podstawowej oraz licealistki. Dziewczęta swoim śpiewem chwalą Boga podczas uroczystości liturgicznych, nabożeństw oraz różnych działań podejmowanych przez parafię i szkołę podstawową w Przytkowicach. Do takich inicjatyw należą: wieczór papieski, koncert kolęd i pastorałek, spotkanie seniorów. Scholę można usłyszeć w czasie niedzielnej Mszy świętej o godzinie 11.

Obecnie schola liczy 18 osób. Od strony organizacyjnej scholą opiekuje się p. katechetka Iwona Kondela, a od strony muzycznej p. organista Stanisław Serwin. Grupa posiada sekcję gitarową. Spotkania scholii odbywają się we środy o godz. 16 w salce katechetycznej lub w kościele na chórze.