Rada Duszpasterska

Podstawą działania Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest „Statut DRP Archidiecezji Krakowskiej” zatwierdzony przez ks. kard. Franciszka Macharskiego w 1995 r. Mówi on, że „Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich”. Spotkania Rady odbywają się zwykle raz na kwartał. Informacja o sprawach poruszanych na spotkaniu jest podawana w ogłoszeniach.

W skład Rady Duszpasterskiej parafii wchodzą:

ks. Leszek Filipek

ks. Bartłomiej Bartosik

p. Kazimierz Targosz

p. Iwona Kondela

p. Mirosław Balcer

p. Stanisława Kowalczyk

p. Jerzy Kukuła

p. Agnieszka Lepiarz

p. Marek Rzeszutko

p. Stanisław Serwin

p. Andrzej Spólnik

p. Wiesław Tomczak

p. Marta Żak