Przygotowanie do bierzmowania

W przygotowaniu uczestniczy młodzież z byłej klasy VIII oraz z obecnej klasy VIII. 

Etapy przygotowania:

1. Moja relacja z Jezusem.

2. Duch Święty i Jego działanie.

3. Zadania płynące z przyjęcia bierzmowania.

Informacje bieżące

We czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 18 w kościele spotkanie rodziców.

W niedzielę 28 stycznia o godz. 17 Msza święta dla kandydatów i rodziców.

W sobotę 3 lutego 2024 r. weryfikacja – cześć I.

  • godz. 8:30 – była kl. VIII A
  • godz. 9:45 – była kl. VIII B
  • godz. 11 – kl. VIII.

Obowiązuje znajomość pytań z części A (nr 1 – 7) + ew. mały katechizm (zalegli).

Msza święta dla kandydatów i ich rodziców będzie w niedzielę 25 lutego o godz. 17.