Przygotowanie do bierzmowania

W przygotowaniu uczestniczy młodzież z klasy VIII i klasy VII. 

Etapy przygotowania:

1. Moja relacja z Jezusem.

2. Duch Święty i Jego działanie.

3. Zadania płynące z przyjęcia bierzmowania.