Przygotowanie do bierzmowania

W przygotowaniu uczestniczy młodzież z byłej klasy VIII oraz z obecnej klasy VIII. 

Etapy przygotowania:

1. Moja relacja z Jezusem.

2. Duch Święty i Jego działanie.

3. Zadania płynące z przyjęcia bierzmowania.

Informacje bieżące

Młodzież z klasy I może odbierać w zakrystii indeksy katechizacji i pamiątkowe zdjęcie z bierzmowania.