Historia parafii, kościół

Historia parafii Przytkowice

Parafia Przytkowice powstała w 1340 r. Jako osada datuje swój początek od 1227 r., kiedy to książę Konrad Mazowiecki sprowadził część swego rycerstwa herbu „Radwan” nadając mu ziemie (bory, lasy) od Wisły wzdłuż prawego brzegu Skawy, w kierunku południowym. Nazwa osady pierwotnie brzmiała „Przypkowice” od założyciela rodu, wywodzącego się z rycerstwa mazowieckiego Przybysława, zwanego również zdrobniale Przypko. Nazwa „Przytkowice” pojawiła się w aktach kościelnych w 1555 r.

Według tradycji pierwszy kościół – kaplica zbudowana na przysiółku „Rola” obsługiwany był przez parafię Pobiedr (obecnie Paszkówka). Pierwsze akta mówiące o kościele i uposażaniu przez ród Przypkowskich pochodzą z lat 1447, 1457, 1467 i 1485. W aktach archiwalnych istnieje wykaz duszpasterzy od roku 1440 do czasów współczesnych.

W wieku XVI Przypkowscy przeszli na arianizm, zamienili kościół w Przytkowicach na zbór ariański, który dopiero w 1596 r. Anna Zebrzydowska-Czartoryska, siostra biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego zwróciła katolikom.

Pod koniec II wojny światowej 23 I 1945 r., gdy przez Przytkowice przechodził front spłonęła plebania, a wraz z nią wszelkie archiwalia.

Kościół parafialny

Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy przez kilka stuleci służący parafii miał charakter kościółków drewnianych z XV i XVI wieku. Wprawdzie w zapisie w aktach archiwalnych z 1773 r. znajduje się wzmianka o budowie nowego kościoła, ale w aktach późniejszych jest mowa o odbudowie lub rozbudowie istniejącego kościoła. W 1955 r. ten zabytkowy kościół został przeniesiony do Skawinek, gdzie nosząc wezwanie św. Joachima służy tamtejszej parafii. Miejsce, gdzie stał kościół (plac naprzeciw dawnej szkoły – obecnie sklepu meblowego) upamiętnia kapliczka.

Obecny kościół parafialny w Przytkowicach, według projektu inż. architekta Otto Fedaka z Oświęcimia został zbudowany w latach 1948-53 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stefana Stopki i konsekrowany 31 V 1953 r. przez bpa Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Nowy kościół jest pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a święta Katarzyna pozostała drugą patronką.

Z radością należy odnotować fakt, że w nowym kościele dwukrotnie pełnił posługę duszpasterską bp Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. 23 i 24 V 1960 r. przeprowadził wizytację kanoniczną i udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W tym samym roku w uroczystość św. Katarzyny tj. 25 XI poświęcił polichromię, dzieło artysty-malarza Jadwigi Rymar z Krakowa.

Proboszczowie i administratorzy parafii od końca XIX wieku:

ks. Władysław Bała              1897 – 1916

ks. Stanisław Żądło              1916 – 1939

ks. Mieczysław Friedberg  1939 – 1945

ks. Stefan Stopka                1945 – 1978

ks. Kacper Puchalski                1978

ks. Marian Wolak                 1978 – 2006

ks. Franciszek Jeziorczak  2006 – 2009

ks. Leszek Filipek                 – od 2008

Na zdjęciu: kościół św. Joachima w Skawinkach. Do czasu zbudowania obecnego kościoła był świątynią parafialną w Przytkowicach.