Mały Apostoł i Grupa Apostolska

Mały Apostoł

Mały Apostoł to grupa dla dzieci, które chodzą do klasy 2, 3, 4 i 5 szkoły podstawowej. Spotkania prowadzi animator świecki przy pomocy księdza wikariusza. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach religijnych, kulinarnych, integracyjnych i tanecznych. Czasami są warsztaty, a innym razem formacja. Pogodne wieczorki, rebusy, krzyżówki, filmy i bajki, wyjazdy, zabawy na świeżym powietrzu mają na celu rozwijanie u młodego człowieka szacunku do innych, odkrywania osobistych pasji i talentów, współpracowania w grupie. Dokonuje się to w oparciu o model wychowania katolickiego. Mały Apostoł włącza się aktywnie w przygotowaniu zestawów wigilijnych czyli sianka pod obrus na stół wigilijny oraz przygotowuje do nich tekst modlitwy odmawianej podczas wieczerzy wigilijnej. Spotkania w salce parafialnej obywają się dwa razy w miesiącu.

 

Grupa Apostolska

Grupa Apostolska to wspólnota katolicka, która zrzesza młodzież naszej parafii uczęszczającą obecnie do klasy 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz do szkoły średniej. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Prowadzi je animator świecki pod opieką naszego księdza wikarego. Na grupie poruszane są tematy związane z Pismem świętym i nauką Kościoła. Mamy także możliwość przedyskutowania każdego tematu, który jest aktualnie ważny dla nastolatka. Grupa Apostolska aktywnie włącza się w przygotowanie piernikowych serc, które są rozdawane przy naszym kościele z okazji Dnia Mamy.