Duszpasterze i katecheci

Proboszcz parafii – ks. Leszek Filipek.

Wikariusz – ks. Bartłomiej Bartosik.

Katechetka w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach: p. Iwona Kondela.