Z życia parafii - relacje - wcześniejsze


Katarzyno, ucz nas pieśni chwały Bogu!

Odpust św. Katarzyny – 26 listopada 2018 r.

W poniedziałek 26 listopada przytkowicka parafia obchodziła odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, swojej drugiej patronki. Uroczysta Msza święta czyli suma była o godz. 17. Odprawił ją i kazanie wygłosił ks. Bohdan Ciołczyk, proboszcz z Leńcz. Koncelebrowali ks. Rusłan Karmalita z Niemiarowa na Ukrainie i o. Ekspedyt Osiadacz z klasztoru w Kalwarii. Uczestniczyli księża dekanatu z ks. dziekanem Wiesławem Cyganem. Obecne były także poczty sztandarowe szkoły, rzemiosła i straży pożarnej, byli strażacy. Śpiewała schola młodsza, grała orkiestra OSP.

W wygłoszonym kazaniu ks. Ciołczyk nawiązał do obrazu z Apokalipsy ukazanego w I czytaniu – śpiewu pieśni chwały Bogu przez zbawionych w niebie. Na ziemi ludzi śpiewają przy różnych okazjach. Ważne jest, żeby ten śpiew był prawdziwy czyli płynął z serca. Kaznodzieja podzielił się osobistym doświadczeniem związanym z odwiedzaniem chorych z Komunią świętą: pewna starsza kobieta oczekując na niego zawsze śpiewała pieśni eucharystyczne. Pomyślał: „jak ona pięknie czeka na Boga”. Ludzie lubią przekazywać sobie, dzielić się dobrymi żartami. Podobnie jest z autentycznym przeżywaniem wiary – człowiek chce się tym podzielić z innymi.

Wśród świętych w niebie – kontynuował kaznodzieja – pieśń Bogu śpiewa też św. Katarzyna. Śpiewała ją już na ziemi, w różny sposób. W dyskusji z pogańskimi filozofami tak pięknie mówiła o Bogu, że nawróciła dyskutantów. Pieśń wyśpiewała także męczeństwem, powodując nawrócenie oprawców. „Niech Katarzyna pomaga nam uczyć się pieśni chwalenia Boga; niech uczy nas zachwytu Bogiem, abyśmy nie mogli o Nim nie mówić” – zakończył kaznodzieja.

Po Komunii świętej ks. proboszcz podziękował sumiście i wszystkim obecnym. Następnie wobec wystawionego Najśw. Sakramentu zostało odśpiewane dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy”.


Bóg - honor - Ojczyzna

Obchody Święta Niepodległości w Przytkowicach – 11 listopada 2018 r.

W bieżącym roku obchody Święta Niepodległości były w całej Polsce niezwykle uroczyste, przypadła bowiem 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po latach zaborów. Także społeczność Przytkowic postanowiła uroczyście przeżyć tę rocznicę. Przygotowania rozpoczęto ponad rok wcześniej. Pierwszym wydarzeniem obchodów była wystawa poświęcona historii Przytkowic.

Kulminacja obchodów miała miejsce 11 listopada w godzinach popołudniowych. O godz. 15 odprawiona została w kościele parafialnym Msza święta w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej ks. proboszcz Leszek Filipek, a towarzyszył rodak ks. Zbigniew Sala. Obecne były poczty sztandarowe szkoły, rzemiosła, związku łowieckiego i strażaków, zespół „Sami Swoi”, harcerze i strażacy. Śpiewała schola dorosłych i grała orkiestra strażacka. Liturgia rozpoczęła się odśpiewaniem „Bogurodzicy”. W kazaniu ks. proboszcz wskazał na dwa tematy uroczystości: rocznicę niepodległości oraz ukończenie urządzania placu starego kościoła. Na tym placu pamiątką kościoła będzie krzyż, a pamiątką obchodzonej rocznicy pomnik. Nawiązując do odczytanej ewangelii o ubogiej wdowie kaznodzieja podkreślił znaczenie poczucia więzi z narodem i jego historią, potrzebę gotowości do dawania daru dla ojczyzny, a także zawierzanie jej losów Bożej Opatrzności. Wskazaniem dla przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń są słowa umieszczone na pomniku: Bóg – honor – ojczyzna. Po Komunii świętej odśpiewano dziękczynny hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”, a na koniec Mszy „Boże, coś Polskę”.

Po zakończeniu Mszy świętej na drodze uformował się pochód: orkiestra, poczty, formacje mundurowe, pozostali uczestnicy uroczystości. Pochód wyruszył w stronę pobliskiego placu starego kościoła. Tam odbyła się druga część uroczystości, prowadzona przez p. Iwonę Kondelę. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie zabrał głos sołtys p. Kazimierz Targosz. Przypomniał historię miejsca – w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej dawniej tu stojącym toczył się życie religijne wielu pokoleń przytkowian. Po przemówieniu ks. proboszcz poświęcił krzyż upamiętniający kościół. Z kolei grupa dzieci symbolicznie odsłoniła pomnik upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości. Następnie delegacje Rady Duszpasterskiej, Rady Sołeckiej, szkoły, „Samych Swoich” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej złożyły wiązanki kwiatów pod krzyżem i pod pomnikiem. Na tym zakończyła się ta część obchodów, a uczestnicy ponownie uformowali się w pochód, w którym wyruszyli do szkoły.

W szkole na sali gimnastycznej miała miejsce trzecia część uroczystości – okolicznościowa wieczornica. Na jej program złożyły się poezja recytowana przez uczniów, prezentacje multimedialne, pieśni śpiewane przez scholę dziecięcą, zespół „Sami Swoi” i grane przez orkiestrę strażacką, oraz piosenka o niepodległości wykonana przez zespół muzyczny. W przeżywaniu wieczornicy bardzo pomogło nagłośnienie i oświetlenie przygotowane przez wikariusza ks. Jarosława ze współpracownikami. Na koniec zabrali głos p. dyrektor Urszula Wilczyńska i p. sołtys. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za obecność i podkreśliła, jak piękne obchody zostały przygotowane. Pan sołtys podziękował tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Zachęcił także do zabrania biuletyny przedstawiającego historię Przytkowic.

Ostatnim elementem obchodów będzie przedstawienie „Wesele” przygotowane przez nauczycieli i absolwentów przytkowskiej szkoły wraz z zespołem „Sami Swoi”.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było wielkim wydarzeniem. Można z dumą powiedzieć, że Przytkowice godnie obeszły rocznicę tego wydarzenia. Trwałą pamiątką będzie plac starego kościoła z krzyżem i pomnikiem.


Poprzedzili nas w pielgrzymce wiary

1 i 2 XI na przytkowickim cmentarzu

„Albowiem życie twoich wiernych, o Panie zmienia się, ale się nie kończy; i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (prefacja za zmarłych). Pierwsze dni listopad to czas, w którym szczególnie myślimy o tych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary i którzy przeszli już przez bramę śmierci. Odwiedzamy ich groby, kładziemy na nich kwiaty, zapalamy światło, modlimy się… Stają nam przed oczyma ich postaci – nasi rodzice, krewni, przyjaciele, współpracownicy i sąsiedzi, znajomi…

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych wczesnym popołudniem w kaplicy na przytkowickim cmentarzu została odprawiona Msza święta. Po Mszy po cmentarzu przeszła procesja, w czasie której modlono się za dusze zmarłych. Parafianie uczestniczyli w modlitwie stojąc przy grobach swoich bliskich. Także 2 listopada, w Dzień Zaduszny została na cmentarzu odprawiona Msza święta. Modlono się w niej szczególnie za wszystkich zmarłych parafian i duszpasterzy parafii.


Niech brzmią radośnie dzwony!

Prace przy dzwonach w Przytkowicach – październik 2018 r.

Od pewnego czasu w kościele w Przytkowicach narastała potrzeba zajęcia się dzwonami. Jeden z nich był pęknięty i wymagał wymiany na nowy. Napędy dzwonów były starego typu i potrzebne było zastąpienie ich nowoczesnymi. Przygotowania rozpoczęto w ubiegłym roku. Zamówiono dzwony w firmie p. Zbigniewa Felczyńskiego z Taciszowa i rozpoczęto wśród parafian zbiórkę ofiar. W czerwcu bieżącego roku nowe dzwony zostały odlane, a w sierpniu przywieziono je do parafii i umieszczono w kościele. Wykonano trzy dzwony o masie 420, 130 i 60 kg. Nadano im imiona: „Przenajśw. Trójca”, „Św. Katarzyna” i „Św. Józef”. Największy dzwon zastąpił ten pęknięty, mniejszy uzupełnił zestaw dzwonów, a najmniejszy pełni rolę sygnaturki.

W niedzielę 14 października miała miejsce uroczystość poświęcenia dzwonów. Dokonał tego w czasie Mszy świętej o godz. 11 dziekan kalwaryjski ks. Wiesław Cygan. W kazaniu ks. proboszcz przypomniał historię przytkowickich dzwonów, a także ukazał znaczenie dzwonów w życiu parafii. Po kazaniu ks. dziekan odmówił modlitwę poświęcenia, a następnie pokropił dzwony wodą święconą i okadził je. Przemawiając pod koniec Mszy ks. dziekan pogratulował parafii nowych dzwonów. Zachęcił także do odważnego życia wiarą.

W kolejnych dniach firma p. Pawła Szydlaka z Krotoszyna zamontowała dzwony (w tym nową sygnaturkę) na wieży kościoła. Uprzednio spuszczono stamtąd pęknięty dzwon. W dzwonach, które już były na wieży wymieniono tzw. strzemiona czyli uchwyty, na których są one zawieszono. Przy wszystkich dzwonach zamontowano nowoczesne napędy liniowe. Całość sterowana jest komputerowo.

Zbliżają się uroczystości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odpust św. Katarzyny. Na te uroczystości w Przytkowicach będą już biły nowe dzwony!


„Przytkowice – nasza mała ojczyzna”

Wystawa o historii Przytkowic – wrzesień 2018 r.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Przytkowicach zorganizowano wystawę poświęcono historii tej miejscowości. Dzieje Polski to dzieje wielu „małych ojczyzn” takich jak Przytkowice, stąd pomysł, aby przypomnieć mieszkańcom historię własnej wioski. A jest to historia niemała, bo sięgająca I połowy XIII wieku.

Wystawa została otwarta 16 września na terenie przy kościele parafialnym. Na 17 planszach zaprezentowane są archiwalne zdjęcia udostępnione przez mieszkańców połączone z pisaną historią miejscowości oraz opisem jej zwyczajów i tradycji. Pierwsza część wystawy to dzieje Przytkowic do 1918 r. Druga – zasadnicza – to historia miejscowości w latach 1918 - 1988. Trzecia to dzieje od 1988 r. Przypomniane są wydarzenia związane z życiem parafii, dworu, szkoły, straży pożarnej, a także codzienne życie mieszkańców. Na fotografiach pokazane są postaci związane z historią Przytkowic, budynki (jak dawny, drewniany kościół), stroje (np. weselne) czy prace polowe – żniwa i wykopki. Całość wystawy uzupełnia bibliografia.

Wystawa została przygotowana przez grupę mieszkańców Przytkowic z sołtysem p. Kazimierzem Targoszem oraz ks. proboszczem i ks. wikariuszem. Wielu parafian, zwłaszcza w niedzielę po Mszy świętej ogląda plansze, aby przypomnieć sobie dawne Przytkowice, a także rozpoznać na fotografiach swoich bliskich czy siebie.

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 443656 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)