Z życia parafii - relacje - nowsze


„W MOCY BOŻEGO DUCHA”

Rekolekcje w Bukowinie – sierpień 2019 r.

Już po raz dziesiąty młodzi z parafii Przytkowice udali się pod koniec sierpnia na tygodniowe rekolekcje wakacyjne – tym razem do Bukowiny Tatrzańskiej. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali ks. wikary Jarosław Gawęda i p. katechetka Iwona Kondela.

Nasze rekolekcje parafialne są świetną okazją do przebywania z Panem Jezusem. Mamy wtedy więcej czasu na modlitwę, adorację, rozważanie Pisma Świętego, spotkania w grupach oraz świadomy udział w Eucharystii. Tematem tegorocznych rekolekcji były dary Ducha Świętego. Na spotkaniach poznawaliśmy codziennie jeden dar, przygotowywaliśmy także zbroje rycerza Chrystusa, plakaty związane z darami i przedstawienie pt. „Dni stworzenia świata”.

Ale, oczywiście, nie tylko się modlimy… Każdego dnia wszyscy uczą się dbać o siebie i innych. Realizują to poprzez codzienne czynności takie jak: zmywanie, obieranie ziemniaków czy dbanie o porządek. Jest też czas na zabawę i tańce podczas wieczorków pogodnych, czy aktywność fizyczną w czasie spacerów po okolicy oraz ruchu na sali gimnastycznej czy w aquaparku w Zakopanem.

W czasie rekolekcji byliśmy na wycieczce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej i zwiedziliśmy ogród różańcowy. Zachwycił nas piękny, drewniany ołtarz papieski spod Wielkiej Krokwi – pamiątka pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale w 1997 r.

Już myślimy o rekolekcjach w przyszłym roku…

Olka


Stawać się przyjacielem Jezusa

Odpust w Przytkowicach – 16 czerwca 2019 r.

W tym roku uroczystość Przenajświętszej Trójcy przypadła na niedzielę 16 czerwca. W tym dniu przytkowicka parafia przeżywała swój odpust.

Główna Msza święta uroczystości czyli tzw. suma była o godz. 11:30. Przewodniczył jej ks. Tadeusz Nosek z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Obecni byli zespół regionalny „Sami Swoi” i strażacy ze sztandarami, a także poczet rzemiosła. Grała orkiestra strażacka, śpiewała schola dziecięca. Przybyli księża z parafii dekanatu kalwaryjskiego oraz z Paszkówki. Msza miała uroczystą oprawę, a w procesji wejścia wniesiono ewangeliarz.

W wygłoszonym kazaniu ks. Nosek przypomniał najpierw, że Chrystus chce nas karmić i dlatego gromadzi nas na Mszy świętej. Każde uczestniczenie we Mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej to wejście w świat Boga. Kaznodzieja przypominał następnie pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979 r. Papież pytał wtedy, jaką miarą mierzyć człowieka. Tą miarą jest miara miłości, i jest to wezwanie do miłości wzajemnej. Z młodzieżą Jan Paweł II modlił się o dary Ducha Świętego. Przekazał też młodzieży modlitwę do Ducha Świętego, którą odmawiał od dzieciństwa. Kaznodzieja zaznaczył, że powinniśmy modlić się o dary Ducha Świętego, bo Duch Święty prowadzi nas do pełnej relacji z Jezusem i z Ojcem.

W 1987 r. w Częstochowie papież zachęcał, aby z ucznia Jezusa stawać się przyjacielem Jezusa i wskazał, jak to czynić. Krok pierwszy to słuchanie słowa Bożego. Drugi – odnoszenie tego słowa do własnego życia. Trzeci: otwieranie serca Jezusowi w świetle rozważanego słowa. Czwarty – po otwarciu serca praca nad sobą, kształtowanie w sobie nowego człowieka w myśl zasady: „myśleć jak Chrystus, odczuwać jak Chrystus, mówić i czynić jak Chrystus”.

Ks. Nosek odmówił następnie akty zawierzenia Matce Bożej z Kalwarii oraz Miłosierdziu Bożemu z Łagiewnik z 2002 r. Na koniec przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach w 1979 r. Papież wzywał wtedy między innymi Polaków, aby byli mocni mocą wiary; aby nie zasmucali Ducha Świętego i trwali w jedności.

Po Mszy świętej odbyła się procesja wokół kościoła zakończona błogosławieństwem Najśw. Sakramentem. A po zakończeniu liturgii orkiestra strażacka dała przed kościołem mały koncert.


Jeśli ziarno nie obumrze…

Bierzmowanie przytkowickiej młodzieży – 30 kwietnia 2019 r.

We wtorek 30 kwietnia w Przytkowicach było bierzmowanie młodzieży. Sakramentu udzielił ks. biskup Jan Zając. Bierzmowanie przyjęło 57 dziewcząt i chłopców, uczniów kl. III gimnazjum i kl. I szkół ponadgimnazjalnych.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 17:30. Kandydaci byli ustawieni przed ołtarzem w dwóch rzędach. Na początku przedstawiciele rodziców powitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie swoim dzieciom sakramentu bierzmowania. Jest to kolejny krok na drodze wiary, którą prowadzą swoje dzieci.

W wygłoszonym kazaniu ks. biskup Jan nawiązał do obchodzonej w tym dniu uroczystości św. Wojciecha i do Ewangelii, która mówi o ziarnie, które by wydać plon musi wpierw obumrzeć. Takim było życie św. Wojciecha, biskupa-wygnańca i misjonarza, który oddał życie dla misji. Takim było życie współcześnie żyjącej młodej Polki Heleny Kmieć, która wyjeżdżała na misje, by nieść ludziom Chrystusa. Gdy pojechała do Boliwii pomagać w ochronce dla dzieci, została zamordowana przez złodzieja. Oddała życie dla misji. Takie poświęcenie jest przykładem i wzorem dla młodzieży, która przyjmie bierzmowanie.

Po udzieleniu sakramentu młodzież przyniosła w procesji dary. Wśród nich kwiaty – symbol wdzięczności Bogu oraz świecę – znak wiary płonącej w ich sercach.

Po Komunii świętej przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. biskupowi oraz rodzicom, duszpasterzom i wychowawcom. Słowo podziękowania ks. biskupowi Janowi przekazał także ks. proboszcz. Młodym ks. proboszcz przypomniał, że z bierzmowaniem jest jak ze ślubem – to nie jest koniec, meta, ale początek, punkt wyjścia.

Następnie ks. biskup poświęcił krzyże – pamiątki bierzmowania oraz wręczył każdemu bierzmowanemu Nowy Testament. To dwa drogowskazy dla bierzmowanych: znak wiary i Dobra Nowina o Jezusie.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „My chcemy Boga”, po której zgodnie z nowym zwyczajem każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z ks. biskupem.


W mocy Bożego Ducha ku świętości

Misje święte w Przytkowicach – 7 - 14 kwietnia 2019 r.

„W mocy Bożego Ducha ku świętości” – pod takim hasłem w dniach 7 - 14 kwietnia br. przytkowicka parafia przeżywała swoje misje święte. Prowadził je bernardyn o. Eugeniusz Kaczor.

Misje rozpoczął w niedzielę 4 kwietnia obrzęd przekazania władzy nad parafią misjonarzowi. W kolejnych dniach były spotkania z naukami ogólnymi, jak i dla poszczególnych grup wiernych – małżonków, młodzieży, dzieci. Codziennie modlono się odmawiając cząstkę różańca i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Były liczne celebracje i nabożeństwa: akt pojednania z Bogiem, nabożeństwa trzeźwościowe, o powołania i dla chorych, akt pojednania parafian między sobą. Małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie i podobnie jak chorzy czy dzieci otrzymali indywidulane błogosławieństwo. We czwartek modlono się na cmentarzu za zmarłych parafian, a w piątek wieczorem była pokutna Droga Krzyżowa ulicami parafii. Piątek był dniem osobistego pojednania z Bogiem przez spowiedź świętą. Szczególną popularnością cieszył się wieczorny śpiew pieśni maryjnych połączony z apelem jasnogórskim – przychodziło ponad 200 osób.

Dni misji biegły szybko i przyszedł dzień ostatni, przypadający na Niedzielę Palmową. Przed Mszą świętą o godz. 11 poświęcone zostały palmy i pamiątkowe krzyżyki. Następnie odbyła się procesja z krzyżem zakończona odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i poświęceniem krzyża misyjnego. Na zakończenie każdej Mszy świętej misjonarz udzielał błogosławieństwa misyjnego.

Z myślą o tych, którzy nie mogli przyjść większość nauk została nagrana i zamieszczona w formie pliku mp3 na stronie: stronadobra.pl .

Zaproszenie do udziału w misjach zostało skierowane do wszystkich parafian, do każdej rodziny. Dla tych, którzy się zaangażowali w ich przeżywanie stał się to czas szczególnie intensywnego przeżywania wiary.


Co nowego w przytkowickiej szopce? – grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.

Nieodzownym elementem przeżywania świąt Bożego Narodzenia w każdej parafii jest szopka. Są w niej figury Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa, pasterzy i mędrców, zwierząt umieszczone w scenerii szopy. Szopka w przytkowickim kościele jest wzbogacona o przedstawianie Jerozolimy, a także o różne elementy lokalne związane z życiem i pracą mieszkańców oraz przeżywanymi wydarzeniami. Całość wzbogaca świat przyrody – płynący strumień czy zwierzęta. Ich głosy słychać między kolędami śpiewanymi przez przytkowską młodzież.

Każdego roku w szopce pojawia się coś nowego. W tym roku został przedstawiony plac starego kościoła. Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości został on uporządkowany i umieszczono na nim, obok figury Matki Bożej duży krzyż oraz pomnik ze słowami: BÓG - HONOR - OJCZYZNA. Wszystkie te elementy zostały przedstawione w szopce. Przed nimi stoją chorąży ze sztandarami szkoły, związku łowieckiego, rzemieślników i straży pożarnej, a także strażak grający na trąbce. Figurki, jak wiele innych elementów szopki są ruchome: chorąży pochylają i podnoszą sztandary. W szopce pojawiła się także grupa kolędnicza z gwiazdą i szopką oraz dwaj pasterze.

Niezwykle bogata szopka jest dziełem dwóch parafian, którzy na jej przygotowanie poświęcają wiele dni pracy. Ich dziełem są także figurki w szopce. W niedziele stycznia w godz. 12 - 16:30 kościół jest otwarty z włączoną szopką. Warto przyjechać, obejrzeć ją i porozmawiać z twórcami.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 443656 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)