Sakramenty, pogrzeby

Chrzest

Msza święta z udzieleniem chrztu jest w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11. W uzasadnionej sytuacji chrzest może być udzielony w inną niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.

Przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu dziecko należy zgłosić w kancelarii. Zgłoszenia dokonują rodzice (przynajmniej jedno z nich). Przy zgłoszeniu należy przedstawić odpis aktu urodzenia z USC.

Na chrzestnych należy prosić praktykujących katolików, bierzmowanych, prowadzących życie zgodne z wyznawaną wiarą. Chrzestni spoza naszej parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę godność (zaświadczenie można donieść po zapisaniu dziecka).

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież z klasy III gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież ta przygotowuje się wcześniej do przyjęcia sakramentu w sposób podany przez duszpasterzy.

Małżeństwo

Narzeczeni na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania protokółu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Termin ślubu można ustalić wcześniej (przed spisaniem protokółu).

Uwaga! Jeżeli narzeczeni przez dłuższy czas (kilka lat) przebywają za granicą, w parafii ustalają termin ślubu, natomiast protokół przedślubny  spisują w duszpasterstwie polskim w kraju pobytu. Protokół ten jest później przesyłany przez kurię do parafii.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa. Do jego spisania potrzebne są:

Przy spisaniu protokółu lub później należy dostarczyć „Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” wydane przez USC (wszystkie egzemplarze dla parafii). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesiący od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu.

Spisanie protokołu przedślubnego trwa dość długo, dlatego należy przyjść na początku popołudniowej kancelarii.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

Chorzy i starsi

Duszpasterze odwiedzają chorych z Komunią świętą co miesiąc w sobotę po 1. piątku od godz. 8:30. W razie potrzeby duszpasterze udzielają sakramentów chorym i starszym (spowiedź, namaszczeni, Komunia święta) po zgłoszeniu przez rodzinę.

Pogrzeb

Najbliższa rodzina zmarłego (zmarłej) zgłasza się do parafii i ustala z duszpasterzem termin pogrzebu. Później należy sporządzić wpis do księgi zmarłych, do czego są potrzebne:

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 255735 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)