Sakramenty, pogrzeby

Chrzest

Msza święta z udzieleniem chrztu jest w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11. W uzasadnionej sytuacji chrzest może być udzielony w inną niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.

Przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu dziecko należy zgłosić w kancelarii. Zgłoszenia dokonują rodzice (przynajmniej jedno z nich). Przy zgłoszeniu należy przedstawić odpis aktu urodzenia z USC.

Na chrzestnych należy prosić praktykujących katolików, bierzmowanych, prowadzących życie zgodne z wyznawaną wiarą. Chrzestni spoza naszej parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę godność (zaświadczenie można donieść po zapisaniu dziecka).

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież z klasy III gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież ta przygotowuje się wcześniej do przyjęcia sakramentu w sposób podany przez duszpasterzy.

Małżeństwo

Narzeczeni na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania protokółu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Termin ślubu można ustalić wcześniej (przed spisaniem protokółu).

Uwaga! Jeżeli narzeczeni przez dłuższy czas (kilka lat) przebywają za granicą, w parafii ustalają termin ślubu, natomiast protokół przedślubny  spisują w duszpasterstwie polskim w kraju pobytu. Protokół ten jest później przesyłany przez kurię do parafii.

Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa. Do jego spisania potrzebne są:

Przy spisaniu protokółu lub później należy dostarczyć „Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” wydane przez USC (wszystkie egzemplarze dla parafii). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesiący od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu.

Spisanie protokołu przedślubnego trwa dość długo, dlatego należy przyjść na początku popołudniowej kancelarii. Prosimy, aby narzeczeni zadzwonili do parafii, kiedy mogą przyjść spisać protokół (godziny i numer na stronie powitalnej). Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy przyjdą naraz dwie lub więcej par.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

Chorzy i starsi

Duszpasterze odwiedzają chorych z Komunią świętą co miesiąc w sobotę po 1. piątku od godz. 8:30. W razie potrzeby duszpasterze udzielają sakramentów chorym i starszym (spowiedź, namaszczeni, Komunia święta) po zgłoszeniu przez rodzinę.

Pogrzeb

Najbliższa rodzina zmarłego (zmarłej) zgłasza się do parafii i ustala z duszpasterzem termin pogrzebu. Później należy sporządzić wpis do księgi zmarłych, do czego są potrzebne:

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 309754 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)