Proszę przeczytać sobie informacje na luty w zakładce "Informacje ogólne".


Bronić wiary. Prześladowanie chrześcijan dawniej i dzisiaj

1.  „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. (Mt 24, 9 - 13)

2. Dlaczego Jezus został skazany na śmierć? Dlaczego przygotowano na Niego spisek? Środowisko żydowskich arcykapłanów, faryzeuszy i uczonych w Piśmie bało się zaburzenia istniejącego porządku; bało się utraty swojej uprzywilejowanej pozycji. Dlatego postanowiło Jezusa usunąć. Rzymskiego namiestnika Piłata zaszantażowano rzekomym podburzaniem przez Jezusa przeciw cesarzowi, co było nieprawdą. Ale Piłat z obawy o siebie i swoje stanowisko zatwierdził wyrok śmierci.

Jest jednak jeszcze inna, głębsza odpowiedź na to pytanie. Zapisał ją św. Jan w swoim Liście: „Ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło”. Nauka Jezusa była słowem prawdy wzywającym do nawrócenia, do zerwania z życiem w fałszu i w złym. Wielu przyjęło tą naukę i dali początek Kościołowi. Ci, którzy ją odrzucili wystąpili przeciw Temu, który ją głosił i przeciw Jego uczniom.

3. Pierwsze prześladowanie chrześcijan jest opisane już w Dziejach Apostolskich. Do początku IV wieku (do edyktu mediolańskiego z 313 r.) na terenie cesarstwa rzymskiego wielokrotnie dochodziło do prześladowania chrześcijan. Są zachowane piękne świadectwa męczenników z tego czasu. Jedno z prześladowań, za czasów cesarza Nerona opisał Henryk Sienkiewicz w powieści „Quo vadis”.

W późniejszych wiekach chrześcijanie w różnych częściach świata także wielokrotnie doświadczali prześladowań i ginęli za wiarę. Wiek XX był wiekiem wielu prześladowań, m. in. w Meksyku i w Hiszpanii. Chrześcijanie byli prześladowani przez ustroje komunistyczny i hitlerowski. Szacuje się, że w XX wieku za wiarę oddało życie 45 mln chrześcijan.

4.  Także współcześnie chrześcijanie w różny sposób są prześladowani i dyskryminowani. Zakaz praktykowania wiary, uniemożliwienie publicznego wyznawania wiary i sprawowania kultu, karanie za przyjęcie chrztu, więzienie i mordowanie chrześcijan, zmuszenia do wyrzeczenia się wiary, zmuszanie kobiet do poślubienia niechrześcijanina, dyskryminacja ekonomiczna – taka jest codzienność życia chrześcijan w wielu krajach świata. Chrześcijanie doznają przemocy ze strony wyznawców innych religii, zwłaszcza islamu, ale także hinduizmu czy buddyzmu. Czasem są to ustanowione przez nich prawa, a czasem działalność radykalnych grup wyznawców. Chrześcijanie są prześladowani i dyskryminowani także przez władze wielu krajów, zwłaszcza tam, gdzie są autorytarne reżimy. Natomiast w krajach tzw. Zachodu (Europa Zachodnia, Ameryka Północna) bardzo silna jest tendencja do usuwania z życia publicznego wszystkiego, co jest związane z chrześcijaństwem i do narzucania chrześcijanom norm prawnych i zasad postępowania niezgodnych z ich wiarą.

Każdego tygodnia docierają do nas z różnych krajów informacje o nowych przypadkach prześladowania i dyskryminacji chrześcijan.

Według raczej zaniżonych danych w 2019 r. co najmniej 260 mln wyznawców Chrystusa doświadczyło różnych form niesprawiedliwości: dyskryminacji, przemocy fizycznej i innych ograniczeń. Chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią świata!

5. Dzięki Bogu w naszym kraju nie ma dziś otwartego prześladowania chrześcijan i Kościoła, choć doznają oni różnych form agresji (np. przedstawienia teatralne obrażające chrześcijan, filmy tendencyjnie pokazujące ich w złym świetle czy niedawne niszczenie świątyń i zakłócanie nabożeństw). Ewangelia jest słowem prawdy – wielu nie chce jej przyjąć, odrzuca ją i w konsekwencji prześladuje także tych, którzy ją przyjęli. Chrześcijanin zawsze musi być przygotowany na to, że trzeba będzie dać świadectwo swojej wiary – także za cenę dyskryminacji czy prześladowania. Nie zawsze chodzi o jakieś sprawy wielkie. Czasem o wyznanie wiary, wypełnienie praktyk religijnych czy zachowanie przykazań w gronie kolegów i koleżanek – za co można spotkać się z dokuczaniem czy wytykaniem palcem.

Mam być świadkiem Chrystusa, mam być tym, który daje świadectwo Chrystusowi swoją postawą i swoim słowem – takie zobowiązanie wypływa z przyjęcia bierzmowania. Proś Ducha Świętego o dar męstwa – byś w chwili próby dał dobre świadectwo Jezusowi.

Zadanie

Pomodlę się za chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata.

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 443656 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)