Ogłoszenia duszpasterskie


34. niedziela zwykła – Jezusa Chrystus Króla Wszechświata – 22 listopada 2020 r.

Dziś przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Z tej okazji panu organiście, panie katechetce oraz scholii dziecięcej i scholii dorosłych dziękujemy za posługę dla naszej wspólnoty i życzymy błogosławieństwa w dalszej działalności.

Zapraszamy dziś na różaniec za zmarłych o godz. 16:30 (z transmisją internetową).

We środę wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, drugiej patronki naszej parafii. Msze święte o godz. 7 oraz o godz. 17 (z transmisją internetową). Z uwagi na epidemię rezygnujemy z uroczystego obchodu tego dnia – nie zapraszamy więc ani orkiestry, ani strażaków i pocztów sztandarowych. Kancelaria we środę będzie nieczynna.

W przyszłą niedzielę na Mszę świętą zapraszamy parafian z rejonów powyżej kościoła.

Zbliża się 90. rocznica urodzin ks. Mariana Wolaka, naszego wieloletniego proboszcza. Ks. prałat obecnie przebywa w Domu Księży Chorych w Krakowie. Ks. prałatowi przekażemy życzenie od naszej wspólnoty, natomiast nie ma obecnie możliwości, aby mieszkańców Domu odwiedzać. W przyszłą niedzielę o godz. 11 będzie Msza święta w intencji o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilata.

Zmarła śp. Anna Gaczorek z rej. Śródmieście II. Pogrzeb będzie w sobotę: o godz. 10:30 wprowadzenie, o godz. 11 Msza święta. Polecajmy w modlitwie jej duszę Bogu.

Co roku organizowaliśmy bal na zakończenie roku liturgicznego dla dzieci i młodzieży. W tym roku również chcemy go zorganizować, ale – z powodu obostrzeń – w wersji online. Wszystkie dzieci zapraszamy, aby w najbliższą sobotę o godz. 17 przygotowały sobie stroje i jakieś przekąski w domu, i wzięły udział w naszym balu. Transmisja na stronadobra.pl.

Ksiądz Jarosław zaprasza na internetowe spotkania przy Piśmie Świętym w każdą niedzielę o godz. 20. Spotkanie w pokoju na Facebooku (link do spotkania jest także na stronadobra.pl).

Na książki „Ewangelia 2021…” można się zapisać do wtorku rano – telefonicznie w godzinach dyżuru.

Dziękujemy za wspieranie parafii ofiarami składanymi na tacę, do skarbon i na konto. Prosimy o dalsze ofiary.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę rejonowi Pagórek. W tym tygodniu o posprzątanie kościoła i kwiaty prosimy rejon Rola.

Z prasy katolickiej: „Gość” zamieszcza kilka rad, jak przeżywać Mszę świętą transmitowaną w Internecie lub telewizji. Starszym dzieciom polecamy nowego „Małego Gościa”, do którego dołączona jest płyta z piosenkami Magdy Anioł.

I jeszcze jedno ogłoszenie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii informuje, że realizuje program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu osobom powyżej 70 roku życia dokonywane są zakupy podstawowych artykułów (seniorzy pokrywają koszty zakupów, ale nie muszą wychodzić z domu – zakupów dokonuje osoba skierowana przez Ośrodek). Bliższe informacje na stronie Ośrodka, a zgłoszenia na nr (22) 505 11 11.

33. niedziela zwykła –15 listopada 2020 r.

Kwiaty, które są przy kościele i na placu starego kościoła otrzymaliśmy w ramach akcji pomocy sprzedającym kwiaty cmentarne. Za dar dziękujemy.

Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Ubogich.

W niedziele listopada o godz. 16:30 odmawiamy różaniec za zmarłych (transmisja internetowa).

W piątek o godz. 17 Msza święta za parafian zmarłych w ubiegłym roku (transmisja internetowa), a o godz. 20:30 internetowy różaniec w intencji ustania epidemii.

W przyszłą niedzielę na Mszę świętą zapraszamy parafian z rejonów poniżej kościoła.

Zmarł śp. Bogusław Malina z rej. Lutka. Termin pogrzebu będzie ustalony. Polecajmy w modlitwie jego duszę Bogu.

Grupę biblijną prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie parafii.

Ksiądz Jarosław zaprasza na Ewangeliczne Rozmowy w pokoju na Facebooku – w każdą niedzielę o godz. 20, począwszy od dzisiaj. Aby się połączyć, nie trzeba mieć konta na tym serwisie, wystarczy wejść na link, który można znaleźć na stronadobra.pl .

Przypominamy o zapisach na książki „Ewangelia 2021. Słowo na każdy dzień” oraz „Ewangelia 2021 dla dzieci”. Zapisy telefonicznie w godzinach dyżuru.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę rejonowi Wały. W tym tygodniu o posprzątanie kościoła i kwiaty prosimy rejon Pagórek.

Z prasy katolickiej: „Gość” w nawiązaniu do niedawnych protestów pyta, czy wulgarność jest dozwoloną formą wypowiedzi.

I jeszcze jedno ogłoszenie: dzisiaj i za tydzień po Mszach świętych o godz. 9 i 11 będzie można otrzymać harcerki kalendarz. Dochód ze sprzedaży kalendarzy jest przeznaczony na funkcjonowanie drużyny.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 298388 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)