Odpusty za zmarłych


I. OGÓLNA INFORMACJA O ODPUSTACH ZA ZMARŁYCH, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ W DNIACH 1 - 8 LISTOPADA

• W tajemnicy obcowania świętych, a więc modlitewnej więzi wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie możemy pomagać duszom w czyśćcu w ich wynagradzaniu za grzechy. Jedną z form pomocy jest zyskiwanie przez nas odpustów i ofiarowanie ich za zmarłych.

• Aby uzyskać jakikolwiek odpust, trzeba mieć:

- intencję jego zyskania,

- być w stanie łaski uświęcającej.

• Aby uzyskać odpust zupełny, należy ponadto:

- wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek zła,

- przyjąć Komunię świętą,

- pomodlić się w intencjach Ojca Świętego,

- spełnić określoną praktykę pobożną.

W razie niespełnienia tych warunków odpust będzie cząstkowy.

• Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie.

• Wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Podczas nawiedzenia należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

• Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiarowany za zmarłych. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.


II. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH – LISTOPAD 2020 R.

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 298388 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)