Modlitwa w intencji misji świętych

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź królestwo Twoje”.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzowi światła i łaski, żeby nas nauczył, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzowi i całej parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty.

Matko Kościoła! Bądź Matką parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 273241 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)