List misjonarza miłosierdzia do parafian w Przytkowicach przed rozpoczęciem misji świętych


Drodzy Bracia i Siostry!

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

Na początku chcę Was wszystkich – całą parafię bardzo serdecznie pozdrowić. Tym bardziej serdecznie, że już wkrótce przybędę głosić Wam wielką miłość Chrystusa. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Bóg kocha! Bóg ma serce! Bóg jest miłością! A tylu ludzi jest smutnych, zrozpaczonych, pozbawionych nadziei. Bóg kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życia, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

Bóg daje nam okazję do pojednania i odnowy przez misje święte, które będą głoszone w Waszej parafii, aby przybliżyć nam wszystkim Dobrą Nowinę o Bogu, który jest pełen miłości i miłosierdzia. Prosimy więc Ciebie, Bracie i Siostro w imię Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś przyszedł do Niego. Jezus pragnie nas prowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia. On w czasie tegorocznych misji świętych pragnie okazać nam wszystkim swoje wielkie Miłosierdzie!

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowa misyjnego zaproszenia kieruje do wszystkich!

Tych, którzy wierzą – wzywam do modlitwy i ofiary, a także apostolskiego działania w domach, szkołach, zakładach pracy, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywam chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą całą parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest zarówno nam kapłanom, jak i wszystkim, którzy w tej parafii oczekują na przebaczenie.

Wzywam rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał”, a utracił wiarę – przypomina Chrystus.

Wzywam dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swoje życie.

Niech Jezus Chrystus oświeci tę parafię, Twoją rodzinę i Twoje serce, bo Jego światło nigdy nie zgasło i przez tyle wieków rozjaśnia ciemności zła, niewiary i błędu!

Polecam Was wszystkich Miłosiernej Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce polecam nasze misje parafialne, polecam Waszą parafię i Twoje serce.

Drodzy Bracia i Siostry!

Otrzymujecie program misji świętych, który jest jednocześnie zaproszeniem dla wszystkich, niezależnie od tego, do której parafii należycie i gdzie mieszkacie. Zaproście swoje rodziny, które może wyjechały poza parafię; zaproście swoich znajomych; bądźcie apostołami, którzy przyciągną innych do Chrystusa. Przez cały ten tydzień, każdego dnia – razem z miłosiernym Chrystusem – pragnę się z wami spotykać. Niech nikomu z was nie zabraknie czasu na spotkanie ze słowem Bożym i Bożą łaską przez posługę misjonarza miłosierdzia.

Odłóżcie na później niekonieczne prace, niech one nie przeszkodzą nam w misyjnym skupieniu. Zaplanujcie tak dzień, swoje obowiązki, aby nie kolidowały z misyjnymi spotkaniami. Już dziś zróbcie postanowienie codziennego uczestnictwa w misjach i bądźcie apostołami wśród innych, najpierw sami uczestnicząc w misjach, a także przypominając innym o tym ważnym wydarzeniu wiary. To szczególny czas dla was i dla waszej parafii oraz dla wszystkich, którzy przybędą, aby razem z nami słuchać Bożego słowa i przyjmować Bożą łaskę!

Codzienna Eucharystia sprawowana w czasie misji świętych rano i wieczorem będzie okazją do zaczerpnięcia Bożych łask. Wspominać będziemy swój chrzest oraz spotkamy się ze wszystkimi małżonkami na specjalnie dla nich przygotowanej konferencji; dokonamy aktu pojednania się parafian i wszystkich wiernych oraz spotkamy się z młodzieżą; będziemy chcieli modlić się za zmarłych z Waszych rodzin; wszyscy małżonkowie odnowią swoje małżeńskie przyrzeczenia; pojednamy się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania; chorzy i starsi wiekiem będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia, będziemy prosić Pana żniwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Damy świadectwo naszej wiary idąc drogą krzyżową.

Każdego wieczoru, podczas tygodnia misyjnego, przychodzić będziemy powtórnie do kościoła na godz. 20:45, aby podczas nabożeństwa maryjnego i apelu jasnogórskiego oddawać cześć Miłosiernej Matce.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nie zamykajmy naszych serc, bo zbawienia nadchodzi czas. Niebawem Chrystus Pan sam zapuka do Waszych serc. Nie zmarnujmy tego czasu, lecz otwórzmy się na działanie łaski Bożej.


o. Eugeniusz Kaczor OFM – misjonarz miłosierdzia

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 273241 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)