Nasze spotkania z Jezusem

1. W czasach Jezusa

Jak wiesz, życie i działalność Pana Jezusa opisali czterej Ewangeliści. Jeden z nich św. Mateusz zanotował:

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». (…) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie (Mt 4, 17. 23 – 25; 7, 28).

Jak widzisz działalność Jezusa wywoływała wielkie zainteresowanie. Ludzie przekazywali sobie informację o tym i wyruszali na spotkanie z Nauczycielem. Gromadziły się przy Jezusie wielkie rzesze. Ludzie prosili o uzdrowienie z chorób i słuchali Jego nauki, która robiła na nich wielkie wrażenie. Ludzie doświadczali dobroci i prawdy.

2. Dzisiaj

Działalność Jezusa w Palestynie miała miejsce prawie dwa tysiące lat temu. Nie możemy dziś spotkać Jezusa tak, jak spotykały Go rzesze. Jezus powrócił do Ojca. Ale, jak sam zapowiedział – jest z nami aż do końca dziejów. Jak możemy spotkać dziś Jezusa?

Możemy spotkać Jezusa:

- gdy modlimy się do Niego;

- w słowie Ewangelii czyli Dobrej Nowiny;

- uczestnicząc we Mszy świętej; a gdy przyjmujemy Komunię świętą – jednoczymy się z Chrystusem;

- gdy odwiedzamy kościół, w którym jest przechowywany Najśw. Sakrament, bo w nim obecny jest sam Jezus;

- w sakramencie pokuty, gdy przez kapłana przebacza nam nasze grzechy;

- w drugim człowieku, a zwłaszcza potrzebującym pomocy.

3. Zadanie dla mnie

Przyjmując bierzmowanie podejmę misja bycia świadkiem Jezusa. Jeżeli mam być Jego świadkiem, to najpierw muszę być blisko Pana czyli często się z Nim spotykać – a więc wypełniać te drogi, które zostały wymienione. Być może od lat już wypełniasz – czyń to bardziej świadomie. Być może zaniedbałeś te spotkania – podejmij je na nowo.

Trochę więcej o Ewangelii. Szczególnie polecanym sposobem spotkania z nią jest czytanie (lub słuchanie) Ewangelii dnia czyli tego fragmentu, który jest przeznaczony do odczytania w czasie Mszy świętej. Gdzie można go znaleźć?

- w kalendarzach katolickich są podanego jego sigla,

- wydawane są wydawnictwa z Ewangeliami na bieżący miesiąc lub cały rok,

- można znaleźć go w Internecie,

- w Internecie Ewangelia dnia (z komentarzem) jest dostępna także jako nagranie – również w formie aplikacji na smartfon. A więc jadąc busem do szkoły czy samochodem mogę odsłuchać Ewangelię dnia.

Czytania liturgiczne (w tym Ewangelię) na dziś znajdziesz na stronie: katolik.pl , a także na stronie niezbednik.niedziela.pl , gdzie są także rozważania do Ewangelii.

Czytania wraz z wykazem komentarzy do Ewangelii znajdziesz na stronie: brewiarz.katolik.pl - należy kliknąć "Przejdź" (do tekstów dnia), w "Wybierz oficjum" zazwyczaj wybrać pierwsze od góry, a potem w menu z lewej strony wybrać "Czytania liturgiczne".

Nagranie audio Ewangelii z komentarzem znajdziesz na stronie: deon.pl - należy wybrać "Modlitwa w drodze", a potem kliknąć wybrany dzień.

Zadanie: odwiedź te strony.

Wszelkie prawa zastrzeżone parafiaprzytkowice.pl Odwiedziło nas już 309754 osób. (Unikalne dzienne wejścia od 2012-07-01)